Hakkımızda

Av. Gülperi Eldeniz
Av. Gülperi Eldeniz
Şeref ve doğruluk adaletin temelidir. ( CICERO )
GPE Avukatlık Bürosu, yerli ve yabancı gerçek kişi ve tüzel kişilere müvekkil memnuniyeti ekseninde hızlı, disiplinli ve sonuç odaklı hizmet vermeyi prensip olarak benimsemiş ve 2007 yılında Ankara’ da kurulmuş bir avukatlık bürosudur.

GPE Avukatlık Bürosu, müvekkillerine özellikle enerji, teknoloji ve telekomünikasyon, inşaat ve tıbbi malzemeler sektörlerinde yoğunlaşan şirketlere, inşaat, mühendislik, işleme, nakliye ve satın alma faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi için gerekli sözleşmelerin hazırlanması, uluslararası kabul görmüş tip sözleşmelerin hazırlanması ve müzakere edilmesi, inşaat projeleri kapsamında ihale öncesi ve ihale sonrası akdedilen adi ortaklık sözleşmelerinin hazırlanması ve müzakeresi için avukatlık hizmeti vermektedir.

Avukatlık büromuz ayrıca, finans kuruluşları tarafından sağlanan krediler ve yapılandırmalar kapsamında kredi sözleşmeleri ve ilgili teminat sözleşmelerinin hazırlanması, müzakere edilmesi ve risk analizi yapılması, teminat mektubu ve akreditif gibi gayrinakdi kredilerin tahsisi için gerekli belgelerin düzenlemesi ve danışmanlık verilmesi üzerinde yoğunlaşmaktadır.

İş Hukuku alanında özellikle kurumların Türkiye’de işçi istihdamı kapsamında iş sözleşmelerinin hazırlanması ve müzakere edilmesi, işten çıkarma süreçlerinin yürütülmesi hukuki risk analizi yapılması, fesih yazıları ve ikale sözleşmelerinin ve Türk Borçlar Kanunu’na uygun, geçerli ibranamelerin hazırlanması, iş sağlığı ve güvenliği ve sosyal güvenlik konularında danışmanlık verilmesi, işe iade ve işçilik alacakları uyuşmazlıkları kapsamında işveren ve çalışanların davalarının yürütülmesi konusunda da uzmanlık sahibiz.

Şirketler hukuku alanındaki tecrübemiz, şirket kuruluşu, birleşme-devralma ve kurumsal yönetim alanlarında danışmanlık hizmetlerinin yanı sıra, genel kurul kararlarının iptali, ortaklıktan çıkartılma, iflasın ertelenmesi, konkordato ilanı, şirketin feshi gibi konulara ilişkin davaların takip edilmesi gibi geniş bir çatı altında birleştirilmiştir.

Bahsedilen alanlarda ana dilimiz olan Türkçenin yanı sıra İngilizce ve Almanca dillerinde de hizmet sağlanmaktadır.

GPE Avukatlık Bürosunun geniş müvekkil portföyü içinde Ankara’da yer alan bazı büyükelçilikler, altyapı, enerji ve yol projeleri dahil her türlü inşaat projesi kapsamında faaliyet gösteren büyük ölçekli inşaat şirketleri yer almaktadır. Büromuz 2018 yılı Ocak ayından itibaren Polonya’da mukim H. Tucholka, P. Bialecki i Wspolnicy sp.k adlı hukuk bürosu ile profesyonel işbirliği halinde temsil faaliyetlerini yürütmektedir.

Kurucumuz Gülperi Eldeniz, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olup aynı fakültede Ticaret Hukuku alanında yüksek lisans eğitimini tamamlamış ve devamında Medeni Hukuk-Borçlar Hukuku alanında doktorada tez aşamasına geçmiştir. Akademik alanda makaleler yazan ve mesleki seminerler ile konferanslara katılan Eldeniz, ülkemizin önemli tahkim yargılamalarında tahkim sekreterliği de yapmıştır.