REKABET HUKUKU


4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun Kapsamındaki Olaylar:

-  Rekabeti Sınırlayıcı Anlaşmalar ve Uyumlu Eylemler
-  Birleşme veya Devralmalar
-  Hakim Durumun Kötüye Kullanılması

Türk Ticaret Kanunu kapsamında Haksız Rekabet Hallerinden Doğan Uyuşmazlıklar

*Ayrıntılı bilgi için, lütfen bizimle iletişime geçiniz...